Làmpada amb càmera de Fotos Praktica

lampara-camara-fotos-dr-unic

Quan ens arriba una nova proposta de treball, a Dr. Únic se’ns il·lumina el somriure, i és que hi ha treballs que suposen un bon repte entre creativitat i adaptació funcional, tenir la balança en el punt adequat de vegades no és fàcil i això ens agrada.

En aquest article farem una breu explicació de com funcionen els LED, i com hem adaptat aquesta tecnologia a una peculiar petició.

La base de la tecnologia LED està basada en el díode, aquest és un component electrònic de dos puntes que permet la circulació d’energia a través d’ell en un sol sentit, produint llum.

Si es compara amb les bombetes incandescents, els llums LED són més eficients en convertir l’energia en llum. I és per això pel que, si les toquem irradien menys calor que la resta de bombetes.

Els LED tenen una estructura en la qual podem destacar quatre components bàsics. D’una banda tindríem el material emissor de llum, que muntat sobre un xip-reflector determina el color d’aquesta llum. Després tenim els pals conductors, el càtode i l’ànode, i el cable conductor que a través del qual s’ajunten els dos pols .El quart element és una lent que protegeix al material emissor del LED.

En passar l’electricitat a través d’un d’aquests díodes, els àtoms s’exciten a un gran nivell. En aquest moment emmagatzemen una gran quantitat d’energia i necessiten expulsar-la. En fer-ho, els electrons arriben fins al xip-reflector, moment en què es produeix la llum.

Com ja sabem aquesta nova tecnologia suposa grans avantatges de consum, durabilitat i per a nosaltres, també d’espai.

Ens permet incorporar bombetes en espais reduïts, amb gran emissió lumínica i sense problemes d’escalfament, ideal per exemple per col·locar llum en l’objectiu d’una càmera de fotografiar dels anys 80, una mítica PRAKTIKA TL-1000 fabricada a la república democràtica alemanya, i que va ser una fita d’aquella època a tot Europa i els Estats Units.

La llum surt en forma de feix de l’objectiu, fent que a més d’un espectacular objecte vintage de decoració, sigui també un pràctic complement de sobretaula, un flexo aconsegueix aquesta funció, en definitiva una feliç comunió entre tecnologia moderna i look retro, reciclatge entranyable i funcional, que esperem que gaudeixi el seu destinatari, amant de la fotografia, en el seu 65 aniversari.

Leave a Reply